Το Γυμνάσιο Μύρινας

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1927 και η φωτογραφία αυτή είναι από τον αγιασμό του 1928.