Ενισχυτική Διδασκαλία - Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίου Μύρινας 2013-2014 (Έναρξη μαθημάτων)

Με την έναρξη του νέου έτους (2014), θα ξεκινήσουν τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο Σ.Κ.Ε.Δ. του σχολείου μας. Οι μαθητές που είχαν υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν για τις μέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων.

Σας θυμίζουμε ότι οι ώρες διδασκαλίας θα είναι μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου του σχολείου (μετά τις 14:00μμ)