ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  E-CHARITY  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ: 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ? χάπια, σιρόπι, ενέσιμα

1. Augmentin

2. Ceclor

3. Amoxil

4. Begalin

5. Ciproxin

ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ (εκτός ψυγείου) ? σε όλα τα mg ? Και όλα τα γενόσιμα τους

1. Glucophage

2. Soloza

3. Diamicron

4. Actos

 

ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ? ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - Και όλα τα γενόσιμα τους

1. Depon

2. Panadol

3. Mesulid

4. Ponstan

5. Bruffen

6. Voltaren

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ? Και όλα τα γενόσιμα τους

1. Salospir

2. Plavix

3. Aflen

4. Carder

 

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ? Και όλα τα γενόσιμα τους

1. Lopresor

2. Tenormin

3. Carvepen

4. Lobivon

5. Normolose

 

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Γάζες

2. Betadine

3. Γάντια μίας χρήσης

4. Επίδεσμοι

5. Οινόπνευμα

6. Βαμβάκι

7. Οροί

8. Αντισηπτικό υλικό

9. Αιμοστατικό υλικό

 

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ? Και όλα τα γενόσιμα τους

1. Lasics

2. Frumil

3. Fludex

 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΟΪΚΑ-

 

ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ- ΣΤΟΜΑΧΟΥ

1. Imodium

2. Almora

3. Primperan

4. Ersefuril

5. Zantac

6. Losec

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΣ!