Φύλλο Αξιολόγησης Τουριστικού Γραφείου

 

 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   

 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Μύρινα, 10/5/2017

 

 

Ταχ. Διεύθυνση : Μητροπόλεως 5, Μύρινα

Ταχ. Κώδικας    :  81400

Τηλέφωνο         : 2254022217

Fax                   : 2254029217

Email                : mail@gym-myrin.les.sch.gr                                               

Ιστοσελίδα        :  http://gym-myrin.les.sch.gr

Προς: Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου»

 

 

Την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης εκδρομής της Β? και Γ? τάξης του σχολείου μας από 4/5/2017 έως 7/5/2017 ανέλαβε το τουριστικό γραφείο «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε.».

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

         

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

ΤΑΞΗ:

Β? ΚΑΙ Γ?  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

04/05/2017

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

07/05/2017

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:

ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΚΑΒΑΛΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

50/04-04-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Δ.Ε.:

2548/10-04-2017

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε.

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ:

Hotel ORFEAS 3*

 

     
       

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   (1=ΚΑΚΙΣΤΗ, 5=ΑΡΙΣΤΗ)

 

1

2

3

4

5

ΥΠΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

 

 

 

Χ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

Χ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

 

 

 

Χ

ΑΡΙΘΜΟΣ ? ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΚΛΙΝΩΝ

 

 

 

 

Χ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ)

 

 

 

 

Χ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΖΩΝΕΣ, ΚΤΕΟ ΚΛΠ)

 

 

 

 

Χ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ &  ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

Χ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 

 

 

 

Χ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΗΓΟΥ:

    1.  ΕΥΓΕΝΕΙΑ

 

 

 

 

Χ

    2.  ΠΡΟΘΥΜΙΑ

 

 

 

 

Χ

    3.  ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 

 

 

 

Χ

    4.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

 

 

Χ

    5.  ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

Χ

   6. ΤΗΡΗΣΗ Κ.Ο.Κ (ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ, ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ )

         

 

 

 

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου

 

 

 

Ρόκκος Εμμανουήλ